if u like this blog.just click

Wednesday, January 26, 2011

surat dan mesej berantai

mana mungkin surat ade rantai..setahu aku,manusia yang bernama wanita sahaja yang ade rantai..
bukan surat tu ade rantai..cuma,surat@mesej tersebut..berangkai...contohnye....

AssalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh ini adalah surat wasiat dari penjaga makam Nabi Muhammad SAW iaitu Sheikh Ahmad Maeine (Saudi Arabia).pada suatu malam ketikamembaca Al-Quran dimakam Rasulullah SAW.selepas membaca laluhamba tertidur, dalam tidur hamba bermimpi didatangi Rasulullah SAW lalu bersabda kepada hamba, dalam 60 000 orangyang meningga ldunia di zaman ini tiada seorangpun yang matinya dalam keadaan beriman.(a)isteri tidak mendengar kata suami.(b)orang kaya tidak lagi bertimbang rasa.(c)orang tidak lagi berzakat dan tidak membuat kebajikan.Oleh itu wahai Sheikh Ahmad,hendaklah kamu menyedarkan kepada orang Islam ini supaya membuat kebajikan, kerana hari penghabisan(Qiamat) akan tiba di mana bintang akan terbit dari langit,sesudah itu matanari akan turun di ataskepala.PESANAN HAMBA INI(a) berselawat - untuk junjunganNabi kitaMuhammad SAW.(b) bertaubatlah - dengan segerasementaraPintu Taubat masih terbuka.(c) Bersembahyanglah(d) berzakat - janganditinggalkan.(e) Menunaikan Fardhu haji - bilaberkemampuan.(f) Jangan menderhaka kepadakedua ibubapa.UNTUK MAKLUMAN1.seorang saudagar dari bombaytelahmenerima surat ini dan beliautelah mencetaksebanyak 20 salinan danmengirimkan kepadaorang lain, dia kemudiannyadianugerahi Allahdengan mendapat keuntunganyang besar dalam perniagaannya.2.seorang hamba Allah telahmenerima suratini tetapi tidakmengendahkannya danmenganggap wasiat ini palsu,maka selangbeberapa hari kemudiananaknya meninggaldunia.3.Pada tahun 1977 Tun DatoMustapha bekasKetua Menteri Sabah menerimawasiat inikemudian mengarahkansetiausahanyamencetak sebanyak 20 salinandanmenghantarnya kepada oranglain, makaselang beberapa hari kemudiandia telahmendapat hadiah dari kebajikanmasyarakat dimalaysia timur.4.tan sri ghazali jawi, bekasmenteri besarperak secara tidak langsungdipecat darijawatannya kerana apabila beliaumenerimawasiat ini beliau terlupamencetak 20 salinanuntuk disebarkan kepada oranglain tetapibeliau telah menyedarikesilapannya lalubeliau mencetak semula wasiatini danmengirimkannya kepada oranglain, beberapahari kemudian beliau telahdilantik menteriKabinet Perdana Menteri.5.Zulfikar Ali Bhuno telahmenerima suratwasiat ini dan tidak percaya akankebenarannya jugamenganggap palsu lalumembuangnya ke dalam tongsampah.seminggu kemudian beliau telahdijatuhkanhukuman pancung sampai mati.6.Di Terengganu, seorang pekerjabengkelkenderaan telah menerimawasiat ini daripengirim yang tidak dikenaliyang datangnyadari Perak lalu beliau membuatsebanyak 20salinan seperti yang dituntut.Alhamdulillah diadianugerahkan oleh Allahseorang gadisberakhlak mulia seperti yangdituntut olehIslam.Baginya anugerah ini palingagung dantidak ada tandingannya.7.Di Terengganu juga, seoranghamba Allahtelah menerima surat ini dariorang yang tidakdikenali tetapi beliau tidakmengendahkannyadengan mengatakan ianyabohong belaka dansengaja mengada-adakan untukmenakutkanorang yang membacanya.Beberapa harikemudian dia telah mendapatpenyakit ganjildan penderitaanya amatmenyedihkan.setelahtiga minggu mendapat rawatanrapi di hospital,penyatkitnya sukar juga diubatioleh doktor.Akhirnya beliau teringat akanwasiat ini danmengedarkannya kepada oranglain.Semingukemudian barulah beliauberansur sembuhsehingga sekarang.Banyak lagi contoh-contohorang yangmenerima wasiat ini tetapi tidakmempercayainya dan tidakmengedarkannyaatau menyampaikan kepadaorang lain.dimanamereka mendapat malapetaka.setelahkejadian yang menggembirakandanmenyakinkan ini anda janganlupamenyampaikan 20 salinanwasiat dalam masa96 jam dari masa andamenerimanya.InsyaAllah anda akanmemperolehi sesuatudari YANG MAHA KUASAdengan penuh keyakinan pasti iaakan menerangi hidup andadengan nikmat kebahagiaanhidup. ISNYAALLAH.PERHATIANsetelahmembaca wasiat ini hendaklahditulis atau dicetak dandisampaikan kepdaorang lain sebanyak 20 salinan.sekiranya telah dilakukan andaakandianugerahkan sesuatu nikmatatau hajat anda akan dikabulkanoleh ALLah.katasheikh ahmad lagi. jika apa yanghamba katakan ini tidak benar,biarlahhamba mati dalam kekufurandan hamba tidak mendapatperlindungan dansyafaat Rasulullah SAWnaaauzubillah. Oleh itu hendaklahditulis ataudicetak dan disampaikan kepadaorang lain.insyaAllahdalam masa 2 minggu andaakan berolah kebahagiaan daningatlah lakukanini dengan hati yang ikhlas danjanganlah diabaikan ataudibiarkanTLG SEBAR KAN KPD UMATISLAM.... SEBARKAN 20 SALINANWASIAT INI KPD UMAT ISLAM

mesej di atas memang sangat popular..hampir dua dekad yang lalu..apabila merujuk surat dan mesej tersebut kepada ustaz,mereka berpendapat bahawa isi kandungan surat berkenaan mempunyai unsur-unsur memesongkan akidah umat Islam..kita sepatutnya tidak boleh mempercayai..ugutan akan ditimpa musibah jika tidak sebarkan surat tu.Selain itu,ustaz tu jugak ade menyatakan bahawa surat berantai tersebut merupakan salah satu propaganda yahudi yang ingin menghancurkan umat Islam...
so,kalau korang dapat surat@mesej berantai seperti yang di atas..buang dan delete..tak payah bace!!
Sebab ade jugak mesej yang dimulakan dengan sumpah nama Allah.
>>Demi Allah,saya akan menyebarkan mesej ini ke 10 orang,jika tidak,saya akan ditimpa musibah....
Nauzubillahimin zalik.. 
silalah rujuk soaljawab dengan Dr Yusuf Qardhawi
aku harap kome lebih berhati-hati..k..

No comments:

Post a Comment

komen ea

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...